Xem tuổi kết hôn, xem tuổi lấy chồng, xem tuổi lấy vợ

Theo quan niệm dân gian vẫn lưu truyền tục cưới hỏi tránh tuổi Kim lâu. “Một, ba, sáu, tám Kim lâu”, tức lấy tuổi Âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim lâu. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Nếu tiến hành sẽ gặp phải điều không may cho bản thân, vợ chồng, con cái hay công việc... Quan niệm tính tuổi Kim lâu trong việc cưới hỏi thường để xem cho tuổi của cô dâu.

Phong tục

Đồng hồ thời gian

Lịch dương hôm nay

Năm
Tháng