Đổi Lịch Âm ↔ Dương

KẾT QUẢ

Ngày Quý Tỵ là Ngày Đại hung (ngày Thiên Can khắc Địa Chi (Âm Thủy khắc Âm Hỏa))
  • Nạp âm Trường Lưu Thủy (Sông hồ).
  • Tam hợp Sửu, Tỵ, Dậu.
  • Tứ xung Tý, Mão, Ngọ, Dậu.

Giờ Hoàng Đạo:

Giờ Quý Sửu (1h - 3h): Ngọc Đường

Giờ Bính Thìn (7h - 9h): Tư Mệnh

Giờ Mậu Ngọ (11h - 13h): Thanh Long

Giờ Kỷ Mùi (13h - 15h): Minh Đường

Giờ Nhâm Tuất (19h - 21h): Kim Quỹ

Giờ Quý Hợi (21h - 23h): Kim Đường

Giờ Hắc Đạo:

Giờ Nhâm Tý (23h - 1h): Bạch Hổ

Giờ Giáp Dần (3h - 5h): Thiên Lao

Giờ Ất Mão (5h - 7h): Nguyên Vũ

Giờ Đinh Tỵ (9h - 11h): Câu Trần

Giờ Canh Thân (15h - 17h): Thiên Hình

Giờ Tân Dậu (17h - 19h): Chu Tước

Trực Kiến

Vô cùng cát lợi cho các việc như: khai trương, nhậm chức, cưới hỏi, trồng cây, đền ơn đáp nghĩa.

Xấu cho các việc động thổ, chôn cất, đào giếng, lợp nhà

  • Hướng đón Hỷ Thần: Đông Nam.
  • Hướng đón Tài Thần: Chính Tây.
  • Hướng tránh Hạc Thần: Tại Thiên.

Phong tục

Đồng hồ thời gian

Lịch dương hôm nay

Năm
Tháng