Đổi Lịch Âm ↔ Dương

KẾT QUẢ

Ngày Giáp Ngọ là Ngày Đại cát (ngày Thiên Can sinh Địa Chi (Dương Mộc sinh Dương Hỏa))
  • Nạp âm Sa Trung Kim (Châu báu dưới lòng đất).
  • Tam hợp Tí, Thìn, Thân.
  • Tứ xung Tí, Mão, Ngọ, Dậu.

Giờ Hoàng Đạo:

Giờ Giáp Tí (23h - 1h): Kim Quỹ

Giờ Ất Sửu (1h - 3h): Kim Đường

Giờ Đinh Mão (5h - 7h): Ngọc Đường

Giờ Canh Ngọ (11h - 13h): Tư Mệnh

Giờ Nhâm Thân (15h - 17h): Thanh Long

Giờ Quý Dậu (17h - 19h): Minh Đường

Giờ Hắc Đạo:

Giờ Bính Dần (3h - 5h): Bạch Hổ

Giờ Mậu Thìn (7h - 9h): Thiên Lao

Giờ Kỷ Tỵ (9h - 11h): Nguyên Vũ

Giờ Tân Mùi (13h - 15h): Câu Trần

Giờ Giáp Tuất (19h - 21h): Thiên Hình

Giờ Ất Hợi (21h - 23h): Chu Tước

Trực Trừ

Nên tiến hành các công việc như: trừ phục, dâng sao giải hạn, tỉa chân nhang, thay bát hương…

Không nên làm các việc như chi xuất tiền lớn, ký hợp đồng, khai trương, cưới hỏi

  • Hướng đón Hỷ Thần: Đông Bắc.
  • Hướng đón Tài Thần: Đông Nam.
  • Hướng tránh Hạc Thần: Tại Thiên.

Đồng hồ thời gian

Lịch dương hôm nay

Năm
Tháng