Đổi Lịch Âm ↔ Dương

KẾT QUẢ

Ngày Mậu Tuất là Ngày Đại cát (ngày Thiên Can sinh Địa Chi (Dương Thổ sinh Dương Thổ))
  • Nạp âm Bình Địa Mộc (Cây mọc ở đồng bằng).
  • Tam hợp Tí, Thìn, Thân.
  • Tứ xung Sửu, Thìn, Mùi, Tuất.

Giờ Hoàng Đạo:

Giờ Giáp Dần (3h - 5h): Tư Mệnh

Giờ Bính Thìn (7h - 9h): Thanh Long

Giờ Đinh Tỵ (9h - 11h): Minh Đường

Giờ Canh Thân (15h - 17h): Kim Quỹ

Giờ Tân Dậu (17h - 19h): Kim Đường

Giờ Quý Hợi (21h - 23h): Ngọc Đường

Giờ Hắc Đạo:

Giờ Nhâm Tí (23h - 1h): Thiên Lao

Giờ Quý Sửu (1h - 3h): Nguyên Vũ

Giờ Ất Mão (5h - 7h): Câu Trần

Giờ Mậu Ngọ (11h - 13h): Thiên Hình

Giờ Kỷ Mùi (13h - 15h): Chu Tước

Giờ Nhâm Tuất (19h - 21h): Bạch Hổ

Trực Bế

Nên làm các việc như đắp đập đê điều, ngăn nước, xây vá tường vách đã lở.

Nên tránh việc nhậm chức, khiếu kiện, đào giếng.

  • Hướng đón Hỷ Thần: Đông Nam.
  • Hướng đón Tài Thần: Bắc.
  • Hướng tránh Hạc Thần: Tại Thiên.

Đồng hồ thời gian

Lịch dương hôm nay

Năm
Tháng